jesting in Arabic

jesting

( jest - dʒɛst - jest )

(English to Arabic translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : jesting

clowning
clownism
crossly
frolic
funnily
glume
good humor
humor
humour
humours
jesting
jests
joke
jokes
joking
pleasantries
scherzando

Example sentences of : jesting

Antonyms of : jesting