göre in Spanish

göre

(Turkish to Spanish translation)

  1+ w
  1+ w
por
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : göre

-den sonra
-dikten sonra
arayışında
ardından
arkasından
art
bağlı olarak
bu nedenle
bu yüzden
buna göre
buna göre,
bundan dolayı
daha sonra
den sonra
dolayı
e bakılırsa
e göre
e rağmen
e uygun olarak
gereğince
gibi uygun olarak
göre
hakkında
in ardından
in peşinde
izleyen
nedeniyle
o doğrulukta
ona göre
onun için
öyle
peşin
peşinden
re olarak
sonra
sonra gelen
sonra ki
sonraki
uyarak
uygun olarak
yüzünden

Example sentences of : göre

-e göre yaşamak
aciliyetine göre sıralama
ahlâk sorunlarını kafasına göre yorumlayan kimse
alfabe sırasına göre dizilmiş
anlaşmaya göre talep
araziye göre atım kıymetlendirme
ayağını yorganına göre uzatmak
bana göre değil
bir solüsyonun belli bir ölçüye göre ayarlanması
bölgesine göre virid

Antonyms of : göre