yüzünden in Spanish

yüzünden

(Turkish to Spanish translation)

  1+ w
  1+ w
por
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : yüzünden

-den sonra
-diği için
-dikten sonra
arayışında
ardından
arkasından
art
çünkü
daha sonra
den sonra
dolayı
e rağmen
göre
hakkında
in ardından
in peşinde
izleyen
nedeniyle
peşin
peşinden
sebep
sonra
sonra gelen
sonra ki
sonraki
yüzünden

Example sentences of : yüzünden

bir şey yüzünden kendini yiyip bitirmek
birini sadece yüzünden tanımak
daha önemli başka bir iş yüzünden yapmamak
fırtına yüzünden gecikmiş
grev yüzünden felç olmuş
grev yüzünden sekteye uğramış
hata yüzünden hükümsüz kalan yargılama
hata yüzünden kesilmeler
hatası yüzünden atmak
risk yüzünden olusan hasar

Antonyms of : yüzünden