sonda in Russian

sonda

(Turkish to Russian translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : sonda

araştırma
araştırmak
belâ
bunaltmak
can sıkmak
çap
daraltmak
delik
delik açmak
delmek
derinine inmek
derinlemesine araştırma
derinlemesine araştırmak
dert
deşmek
iskandil etmek
kabak tadı vermek
kafa uzatmak
kalibre
kanül
kateter
kuyu
mil
namlu içi
oymak
oyu
oyuk
prob
probu
sıkıcı şey
sıkıcı tip
sıkıntı
sıkmak
sonda
sonda ile yoklamak
sonda koymak
sondaj yapmak
soruşturma
soruşturmak
yoklamak
yüksek dalga

Example sentences of : sonda

sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji

Antonyms of : sonda