soldurmak in English

soldurmak

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : soldurmak

afet
ağartmak
beti benzi atmak
beyazlatmak
boşa çıkarmak
bozulmak
cilalamak
çürümek
et haşlamak
felâket
hafif haşlamak
haşlamak
kalaylamak
karmaşa
kavurmak
keşmekeş
kırmak
kötü etki
kötü izlenim bırakmak
küf
mantar
mazur
rengi atmak
rengini açmak
soldurmak
suya düşürmek
umut kırmak
yanıklığı
yanıklık
yıkım

Example sentences of : soldurmak

Antonyms of : soldurmak