sevecenlik in English

sevecenlik

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : sevecenlik

acıma
bağışlayıcılık
burada kişiye; sevecenlik
cıvıklık
gevşeklik
insancıllık
iyi kâlplilik
merhamet
merhametlilik
sevecenlik
sevgi
şefkât
tatlılık
uysallık
yumuşaklık

Example sentences of : sevecenlik

Antonyms of : sevecenlik