oturmak in English

oturmak

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
sit
  1+ w
  1+ w
set
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
fit
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : oturmak

beklemek
dayanmak
durmak
hayat sürmek
içinde yaşamak
ikamet etmek
kollamak
oturmak
oturmuş olacak
yaşamak
yerleştirmek
yıkılmamak

Example sentences of : oturmak

Teşekkürler ama oturmak için vaktim yok.
Cam kenarında oturmak ister misin?
Pencere kenarında mı oturmak istersin?
Tamam, dışarda oturmak istiyoruz.
Tamam, dışarda oturmak isteriz.

Antonyms of : oturmak