içoğlanı in Hindi

içoğlanı

(Turkish to Hindi translation)

  1+ w
  1+ w

Synonyms of : içoğlanı

bellek
çağrı cihazını aramak
içoğlanı
komi
otelde birini komiyle çağırttırmak
peyk
sayfa
sayfa numarası vermek
sayfalamak
sayfalı
sayfalık
şövalye eğitimi alan çocuk

Example sentences of : içoğlanı

Antonyms of : içoğlanı