fırlamak in Russian

fırlamak

(Turkish to Russian translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : fırlamak

ağarmak
ani artış
ani fiyat düşüşü
ara
ara işareti
ara vermek
artırmak
avut
bağlar
bağlı
batırmak
batmak
bounce
bozdurmak
bozmak
bumba
canlanma
canlılık
cazda solo bölüm
cıvata
cıvatalı
ciltli
civata
civatalı
çatlak
çatlamak
çekilmek
çekin karşılıksız çıkması
çıkış
çıkış yapmak
çıkmak
çiğnemeden yutmak
çiğnemek
çözmek
dağılmak
dalmak
derinden gelen ses
dönmek
elemek
engellenen
fırlama
fırlamak
fırsat
firar
fren
gaf
gelişmek
geliştirmek
girivermek
gitmek üzere
güm
gümbürdemek
gümlemek
gürlemek
iflas etmek
ihlal etmek
işten atma
işten cıkarmak
işten çıkarmak
kaçınma
kaçış
kaçma
kaçmak
kamera kolu
kapak
kayıtlı
kesme
kesmek
kırık
kırılma
kırılmak
kırma
kırmak
kısa ok
kısıtlamak
kilit dili
koparmak
kopmak
kopuk
kovma
kovmak
martaval
mecbur
mekanizma
mola
nedeniyle
övünme
palavra
parçalanmak
patlak
patlama
patlama sesi
patlamak
pot
sekip geri gelmek
sekme
sekmek
sektirmek
sepetlemek
seren
sıçrama
sıçramak
sınır
sınırlamak
sınırlandırmak
sınırlarını çizmek
solo bölüm
son
söylemek
sürgü
sürgülemek
süzmek
tatil
teneffüs
tıkınmak
top
tülbentten geçirmek
tüymek
uğuldamak
uğultu
uymamak
vinç kolu
yakın dövüşü bırakmak
yasak bölge
yenmek
yıldırım
yola çıkmış
yüksekten atma
yüzer kütüklerden oluşan engel
yüzücü geçit engeli
zıplama
zıplamak
zıplatmak
zıplaya zıplaya gitmek
zorunlu

Example sentences of : fırlamak

Antonyms of : fırlamak