durmak in Korean

durmak

(Turkish to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : durmak

anlamına gelmek
ateşkes
be at a standstill
bitirmek
bitmek
bulunmak
dinmek
durağa gelmek
duraksamak
durdurmak
durmak
durmuş vaziyette olmak
duruvermek
hareket etmemek
kesilmek
kesilmiş vaziyette olmak
kesmek
kımıldamamak
kuraldışı çekimleri
mal olmak
mevcut olmak
olmak
para tutmak
son
son vermek
sona ermek
tutmak
vaki olmak
var olmak
varlığını göstermek
vazgeçmek

Example sentences of : durmak

rölantide durmak çalışmak
üzerinde durmak töreni

Antonyms of : durmak