alışveriş in Russian

alışveriş

(Turkish to Russian translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : alışveriş

adet
akraba
akrabalık
aktarma
alâka
alış ve satış
alışkanlık
alışveriş
alışveriş etmek
anlaşma
bağ
bağıntı
bağlantı
baş
çam kerestesi
çam tahtası
dağıtma
dağıtmak
daha da fazla olma
davranış
değinmek
dost
ele almak
elemek
fırsat
gelenek
görenek
gümrük
gümrüklemek
ısmarlama
ilgi
ilgilemek
ilgilenme
ilgilenmek
ilgili
ilişki
irtibat
iş yapmak
işlem
kâğıt dağıtma
kâğıt dağıtmak
meşgul olmak
miktar
muamele
müşterisi olma
oldu
örf ve adetler hukuku
özel
pazarlık
satın alma ve satış
sipariş üzerine yapılmış
töre
uğraşmak
uyuşturucu işi yapmak
uyuşturucu satıcısı
vurmak
yakın
yakınlık
yaklaşım
yöntem

Example sentences of : alışveriş

kapalı alışveriş merkezi
körü körüne alışveriş etmek
posta ile alışveriş kataloğu

Antonyms of : alışveriş