Nebenbuhler in Arabic

Nebenbuhler

(German to Arabic translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : Nebenbuhler

Gegner
konkurrieren
rivalisieren
Konkurrent
Rivale
Nebenbuhler
Rivalin
konkurrierend

Example sentences of : Nebenbuhler

Antonyms of : Nebenbuhler