Nachkomme in Hindi

Nachkomme

(German to Hindi translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : Nachkomme

Kind
Nachkomme
Reis
Abkömmling
Nachwuchs
stammend
Pfropfreis
Pfröpfling
Ableger
Spross
Sprössling
Nachfahr
Schässling

Example sentences of : Nachkomme

Antonyms of : Nachkomme