ışık in English

ışık

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
lux
  1+ w

Synonyms of : ışık

ampul
aralık
aydınlatıcı
aydınlık
boşluk
değmeli baskı
değmeli kopya
far
fener
gün ışığı
gündüz
günışık
ışık
ışıldamak
ışımak
ışın
ışın yaymak
kandil
lâmba
parıldamak
parıltı
parlaklık
parlamak
pırıldamak
pırıltı
şafak

Example sentences of : ışık

atmosferik ışık kırılması
ısı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü
ısındığı zaman bir maddeden ışık çıkması
katot ışık duyarlığı
kendinden ışık veren
rota ışık hattı
sonsuz ışık ve bolluk ülkesinden kimse
suni ışık filmi
titrek ışık vermek
yeşil ışık yaktı

Antonyms of : ışık