yığılmak in Korean

yığılmak

(Turkish to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : yığılmak

aglomera
ayarlamak
bank kadar
basınçsız
belge hazırlamak
bir araya getirmek
birikim
birikir
birikmek
biriktirmek
çakıl kayaç
çakıllı
çoğalmak
dik tutmak
dikleştirmek
dizmek
durdurmak
durmak
düzenlemek
holding
holdingleşmek
konglomera
küme
kümelemek
kümelenmek
set çekmek
sıvamak
toplama
toplamak
toplanmak
toplanmış
volkanik yığılma
yazmak
yetişmek
yığılmak
yığılmış
yığın
yığışım
yığma
yığmak
yukarı çekmek

Example sentences of : yığılmak

Antonyms of : yığılmak