velayet in English

velayet

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : velayet

bakım
gözaltı
gözetim
koruma
koruyuculuk
muhafaza hizmeti sağlama
nezaret
sorumluluk
tutukluluk
vasilik
vekillik
velayet
velilik
vesayet

Example sentences of : velayet

Antonyms of : velayet