uygunsuz in English

uygunsuz

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : uygunsuz

ahenksiz
akordsuz
aksi
alçaltıcı
aşağılayıcı
aykırı
beceriksiz
çelişen
dik başlı
düşüncesiz
gaf yapan
garip
hantal
hoşnutsuz eden
kaba saba
karşı
kullanışsız
küçültücü
mahcup edici
münasebetsiz
patavatsız
pot kıran
sakar
tatmin etmeyen
ters
utandırıcı
uygunsuz
uyumsuz
zararlı
zorluk çıkaran

Example sentences of : uygunsuz

yersiz uygunsuz yakışıksız olmak

Antonyms of : uygunsuz