tutmak in Hindi

tutmak

(Turkish to Hindi translation)

  1+ w

Synonyms of : tutmak

anlam ifade etmek
anlamına gelmek
arzu
asitleme
azaltmak
bağlı kalmak
bozmak
bulunmak
demek olmak
demeye gelmek
dokunmak
durmak
e riayet etmek
e uymak
e varmak
ekle
ekleyin,
etki
etki etmek
etkilemek
etkiler
etmek
gazap
heyecan
hiddet
hoşlanmak
indirmek
itaat etmek
kabul etmek
katlanmak
kesmek
kuraldışı çekimleri
kuvveti kesilmek
mal olmak
mevcut olmak
numarası yapmak
olmak
öfke
para tutmak
sadık kalmak
sarsmak
sevmek
taslamak
teessür
tesir
tutmak
uymak
üzmek
vaki olmak
var olmak
varlığını göstermek
yaşamak
yekün tutmak

Example sentences of : tutmak

içinde tutmak kapı
izlemek tutmak ve önlemek
izlemek tutmak ve ward
not tutmak ile

Antonyms of : tutmak