tarafsızca in Arabic

tarafsızca

(Turkish to Arabic translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : tarafsızca

açıkça
adeta
adilane
aldırmaksızın
ayrı
başabaş olarak
büsbütün
dosdoğru
duygularına kapılmadan
dürüstçe
düz bir durumda
düz bir şekilde
epey
epeyce
eşit
eşit olarak
güzelce
harfi harfine
hizalı olarak
müstakil olarak
objektif bir biçimde
oldukça
safça
serinkanlılıkla
tam olarak
tarafsızca
temiz
uygun bir şekilde
uygunca
yatay olarak
yeterli

Example sentences of : tarafsızca

Antonyms of : tarafsızca