tannatlar in Spanish

tannatlar

(Turkish to Spanish translation)

  1+ w

Synonyms of : tannatlar

tannatlar

Example sentences of : tannatlar

Antonyms of : tannatlar