taburcu etmek in Korean

taburcu etmek

(Turkish to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : taburcu etmek

ağartıcı madde
akıntı
akma
akmak
ateş etmek
ateşleme
ateşlemek
atmak
boşalma
boşalmak
boşaltma
boşaltmak
çıkartmak
deşarj
deşarj etmek
görevden almak
hak iadesi
ibra
iltihap
iltihap çıkmak
irin
işten atmak
işten çıkarma
işten çıkarmak
işten kovmak
kovulma
muaf tutmak
ödeme
ödemek
salgı
salgılama
salıverme
serbest bırakmak
taburcu
taburcu etmek
taburcu olma
tahliye
tahliye etmek
terhis
terhis etmek
yerine getirmek

Example sentences of : taburcu etmek

Antonyms of : taburcu etmek