ski in Arabic

ski

( ski - ski - skee )

(English to Arabic translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : ski

bobsled
bobsledding
glide
glided
glides
glissade
skate
skated
skates
skating
ski
skis
sledding
sleds
slide
slides
slip
slips
toboggan
tobogganing
toboggans

Example sentences of : ski

Antonyms of : ski