sistemli in Arabic

sistemli

(Turkish to Arabic translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : sistemli

ciddi
derli toplu
düzenli
emir eri
kurallı
metodik
metodlu
metotlu düzenli
pratik
sağduyulu
sistematik
sistemli
tertipli
usule uygun
yöntemli

Example sentences of : sistemli

komuta sistemli güdüm

Antonyms of : sistemli