sendeleme in English

sendeleme

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : sendeleme

ayakta duramama
bocalama
bocalamak
çakışmayacak şekilde düzenleme
çakışmayacak şekilde düzenlemek
derecelendirmek
dizleri tutmamak
halsizlik
kademeli
kulvar
kulvar farkı
sallanma
sallanmak
sarhoşluk
sarsan
sarsıcı
sendeleme
sendelemek
sendeleyen
sersemleme
sersemlemek
sersemletici
silkinme
silkinmek
şaşırtıcı
şok edici
tereddüd etmek
tökezlemek
yalpalama
yalpalamak
yüzüstü
zor durum

Example sentences of : sendeleme

Antonyms of : sendeleme