salıverme in Korean

salıverme

(Turkish to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : salıverme

affetmek
ağartıcı madde
akıntı
akma
akmak
ardıma
ateş etmek
ateşleme
ateşlemek
atmak
ayrıştırma
azat
bırakma
bırakmak
bildiri
boşalma
boşalmak
boşaltma
boşaltmak
çıkartmak
çıkışmak
davadan vazgeçme
deklanşör
deklanşöre basmak
deşarj
deşarj etmek
devir
feragat
feragat etmek
gevşetmek
görevden almak
gösterime sokmak
hak iadesi
ibra
iltihap
iltihap çıkmak
ipoteğini çözmek
irin
işten atmak
işten çıkarma
işten çıkarmak
işten kovmak
kovulma
koyvermek
kurtarma
kurtuluş
muaf tutma
muaf tutmak
muafiyet
ödeme
ödemek
piyasa
salgı
salgılama
salıverme
salıvermek
salmak
serbest
serbest bırakma
serbest bırakmak
serbest kalma
sürülmek
sürüm
taburcu
taburcu etmek
taburcu olma
tahliye
tahliye etmek
terhis
terhis etmek
ücretsiz ayarı
yay
yayım
yayın izni
yayın izni vermek
yerine getirmek

Example sentences of : salıverme

bomba salıverme hattı

Antonyms of : salıverme