süpürme in Arabic

süpürme

(Turkish to Arabic translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : süpürme

coşkulu
ezici
genel
geniş bir alanı kapsayan
geniş kapsamlı
köklü
nefes kesici
panoramik
radikal
sert esen
süpüren
süpürme
süpürmek
şiddetli
taramak

Example sentences of : süpürme

piston süpürme hacmi
sokak süpürme aracı

Antonyms of : süpürme