rastlamak in English

rastlamak

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
hap
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : rastlamak

aydınlanmış
boydan boya geç
çap
çapraz
çarpıyor
çarpmak
genel
genelinde
genişliğinde
ışıkları yanmış
ışıl
ışıl hakkında
ışıl ışıl
içinden
inmek
karşıdan karşıya
karşılaşmak
karşısında
karşıya
konmak
ortasından
öbür tarafında
rast
rastlamak
tesadüf etmek
tesadüfen bulmak
toslamak
tutuşmuş
üstünden
üzer
üzerine konmak
yanan
yere inmek

Example sentences of : rastlamak

Antonyms of : rastlamak