ranger in Arabic

ranger

(Portuguese to Arabic translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : ranger

tagarelar
fazer barulho
chiar
tagarelice
murmúrio
trepidar
ranger
bater os dentes
palavrório
conversa fiada
conversa rápida
rangido
chio
chiadeira

Example sentences of : ranger

Antonyms of : ranger