pasar cerca in German

pasar cerca

(Spanish to German translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : pasar cerca

ir
pasar
hacer caso omiso de
dejar de lado
pasar por
pasar por alto
transcurrir
dejar pasar
pasar cerca
pasar de largo

Example sentences of : pasar cerca

Antonyms of : pasar cerca