panégyrique in Arabic

panégyrique

(French to Arabic translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : panégyrique

panégyrique
éloge
eulogiste
élogieux

Example sentences of : panégyrique

Antonyms of : panégyrique