ortay in Japanese

ortay

(Turkish to Japanese translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : ortay

açığa
açığa çıkarmak
açık
akla gelmek
anlaşılmak
belirmek
belli olmak
benzemek
bırakmak
bulunmak
cereyan etmek
çıkarmak
çıkmak
doğmak
gelişmek
gerçekleri açıklama
gerçekleri açıklayan kitap
gerçekleşmek
gibi gelmek
görmek
görülmek
görünmek
görünür
gösterilmek
göstermek
gözükmek
gün ışığına çıkmak
ışığa tutmak
ışıklandırmak
ifsa
izlenimini vermek
karşı karşıya bırakmak
kirli çamaşırları açıklama
kirli çamaşırları açıklayan makale
maruz
maruz bırakmak
meydan
meydana
meydana gelmek
olmak
oluşmak
ortada bırakmak
ortay
ortaya
ortaya çıkarma
ortaya çıkarmak
ortaya çıkmak
sergilemek
skandal
su yüzüne çıkmak
terketmek
teshir
teşhir
teşhir etmek
var olmak
yücelmek
yükselmek

Example sentences of : ortay

Antonyms of : ortay