neve buzu in Japanese

neve buzu

(Turkish to Japanese translation)

  1+ w

Synonyms of : neve buzu

buzkar buzu
neve buzu

Example sentences of : neve buzu

Antonyms of : neve buzu