kritiklik in Korean

kritiklik

(Turkish to Korean translation)

  1+ w

Synonyms of : kritiklik

kritiklik
tehlikelilik

Example sentences of : kritiklik

Antonyms of : kritiklik