konsantre etmek in Korean

konsantre etmek

(Turkish to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : konsantre etmek

bir araya getirmek
derişik madde
deriştirmek
dikkatini vermek
durmak
konsantrasyon
konsantre
konsantre etmek
konsantre madde
konsantre olmak
koyulaştırmak
odaklamak
toplamak
toplanmak
yığmak
yoğun madde
yoğunlaşmak
yoğunlaştırmak

Example sentences of : konsantre etmek

Antonyms of : konsantre etmek