konmak in English

konmak

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
sit
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : konmak

açık havada gecelemek
açık ordugâh
almak
aydınlanmış
başlamak
dönüm noktasına gelmek
girin on
girin üzerine
girişmek
girmek
hakkında bilgi vermek
ışıkları yanmış
ışıl
ışıl ışıl
inmek
konmak
rastlamak
tanı
tanılamak
tanımlamak
tesadüfen bulmak
teşhis
teşhis etmek
tutuşmuş
yanan
yere inmek

Example sentences of : konmak

Antonyms of : konmak