klişe in English

klişe

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
cut
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : klişe

açmak
adi
alelâde
azaltmak
basmakalıp
basmakalıp söz
basmakalip söz
bayağı
beylik lâf
beylik söz
biçmek
bir tapayı ayarlamak
budamak
darbe
demirbaş
devam etmemek
dilim
diş çıkarmak
dişi çıkmak
düşürmek
görmemezlikten gelmek
hadım etmek
hayali
incitmek
indirilmiş
indirim
indirimli
indirmek
kaftan
karton kutu
kes
kesik
kesilmiş
kesim
kesinti
kesişmek
kesme
kesmek
keşik
kırmak
kırpmak
kısıntı
klişe
kupür
makasla kesmek
mukavva kutu
olağan
ortadan kaybolmak
oymak
parça
parça kumaş
pay
seyreltmek
sık söylenen söz
sıradan
sıradan ifade
sulandırmak
tapayı tanzim etmek
tip
tutam
usul
uydurma
vuruş
yara
yarık
yol açmak
yontmak

Example sentences of : klişe

bakır klişe baskı
bakır klişe ile basmak
fotoğrafla klişe yapma
galvanize klişe yapmak
sıradan ve klişe söz
yüksek klise kulesi

Antonyms of : klişe