kem küm etmek in Hindi

kem küm etmek

(Turkish to Hindi translation)


Synonyms of : kem küm etmek

ağız yapmak
akdiken
alıç
ayak diremek
ayaklarını sürüme
ayaklarını sürümek
elden ele dolaştırma
elden ele dolaştırmak
gevelemek
hım
hımlamak
hum ve haw
kaçamak cevap verme
kaçırmak
kâğıtları karmak
karıştırma
karıştırmak
karma
karman çorman etmek
kaytarmak
kem küm
kem küm etme
kem küm etmek
kıpırdanmak
mırın kırın etmek
öhöm
sakınmak
sözü değiştirmek
sürtünerek gitme
sürtünerek gitmek
üçüncü gözkapağı iltihabı
yer değiştirme
yerinde duramamak

Example sentences of : kem küm etmek

Antonyms of : kem küm etmek