kaybı in Japanese

kaybı

(Turkish to Japanese translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : kaybı

dökülme
kaybedilme
kaybetme
kaybı
kaybolma
kayboluş
kayıp
zarar
zayi
zayiat
zıya
ziyan

Example sentences of : kaybı

güç kaybı katsayısı

Antonyms of : kaybı