kararlaştırmak in Korean

kararlaştırmak

(Turkish to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : kararlaştırmak

ahenk
anlaşma
anlaşmak
aranje etmek
atama
atamak
ayarlamak
aynı fikirde olmak
azmetmek
bağdaşmak
belirlemek
bir şahsı
bir vazifeyi yapmak üzere seçmek ve bu vazifeye vermek
birleşmek
birlikte hareket etmek
dayayıp döşemek
dinleti
dizmek
donanımlı
döşemek
düzeltmek
düzenlemek
elbirliği
etkinlikler
etmek
fikir
getirmek
görevlendirmek
halletmek
hazırlamak
hemfikir olmak
hüküm vermek
kabul
kabul etmek
karar
karar verdirmek
karar vermek
karar vermesini sağlamak
kararlaştırılmak
kararlaştırmak
katılıyorum
konser
mutabık
mutabik kalmak
organize
planlamak
razı olmak
sağlamak
saptamak
sayılmak
ses bütünlüğü
sıralamak
sıraya koymak
sonuca varmak
tanzim
tay
tayin etmek
uymak
uyum
uyuşmak
varmak
vermek
yaramak
yoluna koymak

Example sentences of : kararlaştırmak

Antonyms of : kararlaştırmak