kötü in English

kötü

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
off
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
ill
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
bad
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : kötü

adhatalı olarak
aksi
aleyhte
bağımlı
bağımlılık
hatalı
ihlal
istismar
kabul etme
kabullenme
karşıt
kötü
kötü davranmak
kötü emellerine alet etmek
kötüye kullanma
kötüye kullanmak
kusurlu
küfretmek
küfür
muamele
olumsuz
razı olma
rıza
suiistimal
suistimal
suistimal eden kişi
suistimal etmek
taciz
taciz etmek
tecâvüz etmek
ters
uysallık
yanlış
yersiz
zıt

Example sentences of : kötü

acımaya yol açacak kötü davranış
ağzında kötü bir tat bırakmak
allah hakkında kötü konuşma
allah hakkında kötü konuşmak
araları kötü olmak
arası kötü olmak
be kötü bir soğuk
be kötü şartlarda ile
beklenmedik kötü tepki
belirli karekter bozukluğu veya kötü alışkanlık

Antonyms of : kötü