icra etmek in Hindi

icra etmek

(Turkish to Hindi translation)

  1+ w
  1+ w

Synonyms of : icra etmek

açıkça söylemek
bunaltmak
dayamak
durmadan vermek
eğilim
eğmek
icra etmek
iddia etmek
ikrar
işletmek
itiraf
itiraf etmek
kat
katmak
katmer
kullanmak
öğretmek
plise
profesörlük yapmak
sıkıştırmak
tabaka
yapmak

Example sentences of : icra etmek

Antonyms of : icra etmek