derinlik in English

derinlik

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : derinlik

abis
ağır
ahlâk azlığı
akıllılık
anlaşılmaz
aşırı
bilinçaltı
bir düzlem
boğukluk
boşluk
cehennem
cehennem çukuru
dalgın
derin
derinlemesine
derinleştirmek
derinlik
derinlikli
dibi olmayan çukur
dip
dipsiz gibi görünen yer
en derin nokta
enginlik
esrarlı
genişliğinde
içten
kalıp
karanlık
karışık
keskin
koyu
koyuluk
pes
şiddetli
tamu
tok
tok ses
uçurum
uzak
yoğunluk
yürekten
zekâ

Example sentences of : derinlik

eş derinlik eğrisi

Antonyms of : derinlik