düşmek in English

düşmek

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
sag
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
ebb
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : düşmek

-meli
ahenge katılmak
ahenk
ahenkle çalmak
ahenkli çan sesi
aniden gelmek
ansızın içeri girmek
çalan zil
çalmak
çan
çıkagelmek
damlamak
düşmek
gerekmek
içeri doldurmak
içinde darbe
işin düşmesi
lâfa girmek
madeni borulardan oluşan çalgı
melodi
söze karışmak
uymak
uyum
vurmak
yakışık almak
yakışmak
yaraşmak
zil çalmak

Example sentences of : düşmek

Antonyms of : düşmek