boşaltmak in Korean

boşaltmak

(Turkish to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : boşaltmak

açık
açıkça
açıklamak
açıklık
açmak
ak
aklamak
akmak
anlaşılır
anlaşmak
arı
arındırmak
arıtmak
aşikâr
aşmak
aydınlatmak
aydınlık
ayıklamak
belirgin
belirli
belli
berrak
berraklaşmak
bilgi vermek
boş alan
boşaltmak
boşluk
boyası akmak
budaksız
bulutsuz
bütün
bütünüyle
clear out
çek git
çekip gitmek
dağılmak
defolmak
dışarı temiz
elde etmek
emin
engelsiz
geçmek
gemi seyretmek
gidermek
gümrükten çekmek
havasını almak
iliğini kemirmek
insafsızca sömürmek
iyice
kaldırmak
kan ağlamak
kan almak
kan kaybetmek
kanama
kanamak
kanını emmek
kapatmak
katışıksız
kazanmak
kurtarmak
kusursuz
kuşkusu olmayan
lekesiz
limana giriş veya çıkış izni almak
masum
namuslu
net
netleşmek
netlik
ormanda alan açmak
ortada
ortadan kaybolmak
ödemek
pak
para sızdırmak
parasız bırakmak
parlak
parlatmak
ruhsatlı
saf
satıp bitirmek
saydam
seyretmek
sıvı gaz boşaltmak
sıyırıp geçmek
silip süpürmek
soymak
şeffaf
şifresiz
tahliye etmek
takıntısız
tam
tamamen
temiz
temiz olarak
temize çıkarmak
temizlemek
temizlik
tiz
tüm
tümüyle
uzağa
uzakta
yasal
yazısız
yeni
zeki

Example sentences of : boşaltmak

Antonyms of : boşaltmak