biriktirme in Korean

biriktirme

(Turkish to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : biriktirme

apse
biriken
birikim
birikinti
birikme
biriktir
biriktirerek
biriktirme
buluşma
büzgü
çıban
davet
depolanma
depozito verme
emanet etme
etkinlik
görevden alma
ifade
ilan panosu
iltihap
istifleme
kalabalık
meclis
pano
stok yapma
tahta perde
tahttan indirme
tanıklık etme
toplama
toplanma
toplantı
topluluk
tortu
yeminli ifade verme
yığılma
yığın

Example sentences of : biriktirme

iç biriktirme cihazı
iç biriktirme vasıtası

Antonyms of : biriktirme