birbirine zıt iki şey in Korean

birbirine zıt iki şey

(Turkish to Korean translation)

  1+ w

Synonyms of : birbirine zıt iki şey

birbirine zıt iki şey
taban tabana ters olma
yerkürenin tam tersindeki yer
zıtlık

Example sentences of : birbirine zıt iki şey

Antonyms of : birbirine zıt iki şey