atama in Korean

atama

(Turkish to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : atama

ağız
aksan
aksan işareti
aksan vermek
aksanlı
atama
atamak
atanma
ayırıcı özellik
ayırma
belirleme
belirlemek
bir şahsı
bir vazifeyi yapmak üzere seçmek ve bu vazifeye vermek
bölüştürme
buluşma
dağılım
dağıtma
dayayıp döşemek
devir
donanımlı
döşemek
getirmek
görev
göreve seçme
görevlendirmek
kararlaştırmak
nakliye tahsisi
ödenek
önem
pay
pay ayırma
paylaştırma
randevu
saptama
saptamak
söyleyiş
şive
tahsis
tahsisat
tay
tayin
tayin etmek
üzerinde durmak
vurgu
vurgulamak
vurgulu
vurgulu okumak
yerleşim

Example sentences of : atama

devlet memurluğunda başarıya göre atama ve terfi sistemi

Antonyms of : atama