ara in Hindi

ara

(Turkish to Hindi translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : ara

ağarmak
among
ani fiyat düşüşü
ara
ara işareti
ara vermek
arada
aralarında
arasına
arasında
araya
batırmak
batmak
bozdurmak
bozmak
cazda solo bölüm
çatlak
çatlamak
çiğnemek
çözmek
dağılmak
dalmak
den biri
fırlamak
fırsat
firar
fren
gaf
güçlükle nefes alan kimse
hava deliği
içinde
iflas etmek
ihlal etmek
kaçma
kaçmak
kesme
kesmek
kırık
kırılma
kırılmak
kırma
kırmak
koparmak
kopmak
kopuk
mola
nefeslik
nutuk
ortada
ortasında
ortaya
parçalanmak
patlak
patlamak
pot
solo bölüm
son
söylemek
tatil
teneffüs
uymamak
yakın dövüşü bırakmak
yenmek

Example sentences of : ara

aniden ara vermek
araya girmek ara bulmak
asgari ara boşluğu
ateşe ara ver
ateşe ara vermenin iptali
bilgisayarda ara bellek
bir ara var
geçici olarak ara verme
geçici ve ara hesap
koşullu ara verme noktası

Antonyms of : ara