akıl vermek in Korean

akıl vermek

(Turkish to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : akıl vermek

akıl vermek
akılsız
avukat
bildirmek
bilgilendirmek
danışma
danışmak
danışman
danışmanlık
dava vekili
düşünce
fikir vermek
haber vermek
hukuk danışmanı
müşavir
nasihat
nasihat etmek
niyet
öğüt
öğüt vermek
öğütlemek
öneri
önermek
rehberlik
tavsiye
tavsiye etmek
tedbirsiz
uyarmak

Example sentences of : akıl vermek

Antonyms of : akıl vermek