adilane in German

adilane

(Turkish to German translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : adilane

açık
açıkça
adaletle
adaletli
adeta
adil
adilane
adilce
beyaz tenli
büsbütün
çarşı
çok
doğru
doğru olarak
doğrudan doğruya
doğrulukla
dosdoğru
dürüst
dürüstçe
efendice
epey
epeyce
festival
fuar
fuarcılık
güzel
güzelce
haklı olarak
harfi harfine
hassas
insaflı
iyi
iyice
kaplamak
kayda değer
kesmek
lunapark
makul
namuslu
nazik
okunaklı
oldukça
orta
panayır
safça
sarışın
sevimli
şirin
tam olarak
tamamen
tarafsızca
temiz
uygun
uygun bir şekilde
uygunca
vasat
yabani
yeterli
yontmak

Example sentences of : adilane

Antonyms of : adilane

Last Searches
tr-trde-de adilane What does adilane mean in German?